۱۴۰۰ جمعه ۳ ارديبهشت
دفتر گسترش تولید علم
اداره كل ارزيابي و تشويق مقالات علمي

·  

با تغيير ساختار حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، اين اداره در دفتر گسترش توليد علم تاسيس شد و هدف از آن، ترغيب اعضاي هيات علمي دانشگاه به نگارش مقالات علمي به نام دانشگاه آزاد اسلامي بود. با گسترش تعداد مقالات و به منظور تمركززدايي، ضمن تفويض اختيار تشويق مقالات علمي بر اساس آيين‌نامه‌هاي موردنظر، وظيفه تشويق مقالات به واحدهاي دانشگاهي تفويض شد و با دريافت گزارش‌هاي هر 3 ماه يك بار، به نظارت بر چگونگي انجام آن در واحدها اقدام شد. در همين راستا، براي آشنايي واحدها با چگونگي ارسال گزارش‌ها، كارگاه «ارزيابي و تشويق مقالات علمي دانشگاه» را در چند منطقه دانشگاه برگزار كرد. اين اداره تاكنون با انتشار چند آيين‌نامه و تغيير طيف تشويق‌ها، به طور مداوم در حال سوق دادن مقالات، به سمت مقاله‌هايي است كه براي دانشگاه در جهان و منطقه امتيازآور باشند.

باتوجه به گسترش توليدات علمي در بخش مقاله‌هاي علمي و بروز پديده تخلفات علمي و عدم وجود چارچوب قانوني براي مقابله با سرقت‌هاي علمي، اين اداره كميته رسيدگي به تخلفات علمي دانشگاه را راه‌اندازي كرد كه آيين‌نامه آن تنظيم شده و مراحل چگونگي اجرايي آن در حال انجام است. اين آيين‌نامه تنها به تخلفات توليدات علمي افراد مختلف دانشگاهي (هيات علمي، دانشجو و كارمند) مي‌پردازد.

برخي از وظايف اين اداره عبارتند از:

- بررسي گزارش‌هاي تشويق مقالات كه به صورت 3 ماه يك‌ بار (به شكل پرينت و(CD از طرف واحدها ارسال مي‌شوند. نظارت بر رفع اشكالات تا زمان آماده‌سازي براي محاسبه در بودجه پژوهشي

- تاييد مدارك بدون اشكال و ذخيره اطلاعات در بانك اطلاعاتي

- بررسي صحت درخواست‌ها از طريق مطابقت با فهرست مجلات ISIو مجلات داخلي و تعيين ميزان جايزه در صورت وجود بند «ث»

- تعيين ضوابط جديد براي تشويق مقالات با توجه به اولويت‌هاي جديد

- تهيه بانك اطلاعاتي مقالات علمي دانشگاه

- بررسي پرونده‌هاي تخلفات علمي و ارجاع آن به حوزه‌هاي مربوط

- تنظيم و به روز كردن فايلIf  , JRK   براي مجلات ISI

- تهيه آيين‌نامه تخلفات علمي و مكاتبات متعدد درخصوص چگونگي اجرايي كردن آن

- برگزاري جلسه‌هاي كميته تخلفات علمي

- ايجاد يك گروه اينترنتي براي بحث و بررسي موضوعات مربوط به تشويق مقالات و آيين‌نامه‌هاي جديد و رتبه برخي مجلات خارجي

- بررسي گزارش الزامات واحدها جهت افزايش كيفي و كمي مقالات رتبه‌دار

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/04
تعداد بازدید:
3655
مجموعه تصاویر
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal