علوم پزشکی دانشگاه آراد
كارگاه توانمند سازي «احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته اطفال»
كارگاه توانمند سازي «احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته اطفال» داراي امتياز بازآموزي در تاريخ 22 آذر ماه 1396 در بيمارستان بوعلي تهران برگزار مي شود.
مشخصــات كلــي برنامــه
برگـزار كننده:معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي
نــــوع بــرنامــه:كارگاه | توانمند سازي
عنـــوان بــرنامــه:كارگاه احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته اطفال
الويت برنامه:الويت عادي
نحـــوه اجــــرا:به صورت عام
مــركز همـــكار:انجمن علمي پزشكان كودكان ايران |
مشخصــات دبير علمي برنامــه
نام و نام خانوادگينسرين حبيبيان
هيئت علمياستاديار
عنوان رشته:[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص
مشخصــات اجراي برنامــه
تاريخ شروع ثبت نام:1396/09/12
تاريخ شروع برنامه:1396/09/22
تاريخ پايان برنامه:1396/09/22
شهــر محل برگــزاري:تهران
ظرفيــت سالــن (نفــر):80
تعـــداد سخنرانــان:9
تعداد شركــت كنندگان:30
آدرس محــل برگــزاري:تهران - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان دماوند - بيمارستان بوعلي
تلفن واحد مجري:02136604854
نام واحد مجري:دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران
تلفن مركز برگزاركننده:021-47351622
نحوه پرداخت هزينه:كسر هزينه برنامه از اعتبار مالي مشمول در سامانه مركز مجري و در صورت نداشتن شارژ كافي ارائه فيش واريز وجه به حساب شماره 0104826734009 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران نزد بانك ملي كد 1510
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفيد:5
ساعات فعال:حداقل 5 ساعت
ماده 12:خير
شماره مجوز:208974
تاريخ كميته:1396/08/07
تاريخ مجوز:1396/09/11
صادر شده در:مركز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصي برنامــه
هــدف كلــي برنـــامه:ارتقاي مهارتهاي باليني پزشكان متخصص و عمومي و پرستاران و رشته مامايي
هدف اختصاصي برنـامه:آشنايي با CPR طريقه كاربرد داروهاي اصلي و مفيد در زمينه احياي قلبي ريوي مديريت راه هوايي
سابقه اجــراي برنـامــه:ندارد
اعضــاء كميته علمــي:دكتر حبيبيان فوق تخصص خون و سرطان بالغين دكتر همت يار متخصص اطفال دكتر نوري متخصص اطفال دكتر ترويج اسلامي متخصص اطفال دكترنصيريان متخصص اطفال دكترشفق متخصص اطفال دكترسيد مهدي متخصص بيهوشي دكتر انتظاري متخصص اطفال دكتر آريافر متخصص بيهوشي
زبــان ارائــه برنامـــه:فارسي
ترجمـه همزمـان برنامه:ندارد
سخنرانــان خــارجي:ندارد
روش اجــــراء:كارگاه كار روي مولاژ -استفاده از شبيه ساز -روش عملي اينتيوباسيون راه هوايي - سخنراني با استفاده از اسلايد و پخش فيلم
نوآوري در اجــراء:ندارد
روش ارزشيابـــي:فرم نظر سنجي در سامانه آموزش مداوم
بررســـي نيـــاز:
1-اطلاعات اپيدميولوژيك 4-نظر متخصصين 6-نظر فراگيران7-درخواست گروه هاي تخصصي
بررســــي نياز (سايــر):نظر متخصصين - نظر فراگيران - درخواست گروه هاي تخصصي - اطلاعات اپيدميولوژيك
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــيامتيــازنوع
معصومههمت يار5سخنراني
مرجانمحمد نوري5سخنراني
سيد احمدسيدمهدي10سخنراني
سعيدهترويج اسلامي5سخنراني
حسيننصيريان5سخنراني
حامدشفق5سخنراني
عليرضاانتظاري5سخنراني
محمدآريافر10سخنراني
نسرينحبيبيان5سخنراني
روزهــا و ساعــت برگــزاري برنامه
تاريــخشــروعپــايــان
1396/09/2207:0013:30
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهكد رشتــهرتبــهامتياز كميتههزينه روزانههزينه مجموعفقط هيئت علمي
پرستاريپرستاريكاردانياتاق عمل1013دوم3230000230000
كاردانيهوشبري1018دوم3230000230000
كارشناسيپرستاري*1110دوم3230000230000
كارشناسياتاق عمل1130دوم3230000230000
كارشناسيهوشبري1114دوم3230000230000
كارشناسي ارشداتاق عمل14103دوم3230000230000
پزشك عموميپزشكان عموميدكتراي حرفه ايپزشكان عمومي*1510دوم3230000230000
دندانپزشكيدندانپزشكي عموميدكتراي حرفه ايدندانپزشكي1511اول4340000340000
سايرتخصص هاي بالينيبيهوشيتخصصبيهوشي*1731اول4340000340000
پزشكي قانونيتخصصپزشكي قانوني*1732اول4340000340000
زنان و زايمانتخصصزنان وزايمان*1734اول4340000340000
كودكانبيماري هاي كودكانتخصصبيماريهاي كودكان1711اول4340000340000
تخصصكودكان17115اول4340000340000
خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان اطفال*2018اول4340000340000
ماماييماماييدكترامامايي*19121دوم3230000230000
كاردانيمامايي1019دوم3230000230000
كارشناسيمامايي*1115دوم3230000230000
كارشناسي ارشدمامايي*1419دوم3230000230000
تاریخ:
1396/09/22
تعداد بازدید:
110
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal