علوم پزشکی دانشگاه آراد
كنفرانس علمي يك روزه «پرفشاري خون و تازه هاي درمان»
كنفرانس علمي يك روزه «پرفشاري خون و تازه هاي درمان» داراي امتياز بازآموزي در در بيمارستان بوعلي تهران 27 درماه 1396 برگزار مي شود.
 
 
مشخصــات كلــي برنامــه
برگـزار كننده:معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي
نــــوع بــرنامــه:كنفرانس علمي يك روزه
عنـــوان بــرنامــه:پرفشاري خون و تازه هاي درمان
الويت برنامه:الويت عادي
نحـــوه اجــــرا:به صورت عام
مــركز همـــكار:ندارد
مشخصــات دبير علمي برنامــه
نام و نام خانوادگيسيميندخت مشار
هيئت علمياستاديار
عنوان رشته:[2012] بيماريهاي قلب و عروق* | فوق تخصص
مشخصــات اجراي برنامــه
تاريخ شروع ثبت نام:1396/10/10
تاريخ شروع برنامه:1396/10/27
تاريخ پايان برنامه:1396/10/27
شهــر محل برگــزاري:تهران
ظرفيــت سالــن (نفــر):145
تعـــداد سخنرانــان:8
تعداد شركــت كنندگان:145
آدرس محــل برگــزاري:تهران ميدان امام حسين ابتداي خيابان دماوند بيمازستان بوعلي سالن همايش انديشه
تلفن واحد مجري:02136604854
نام واحد مجري:دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران
تلفن مركز برگزاركننده:021-47351622
نحوه پرداخت هزينه:كسر هزينه برنامه از اعتبار مالي مشمول در سامانه مركز مجري و در صورت نداشتن شارژ كافي ارائه فيش واريز وجه به حساب شماره 0104826734009 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران نزد بانك ملي كد 1510
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفيد:7.25
ساعات فعال:حداقل 5 ساعت
ماده 12:خير
شماره مجوز:210992
تاريخ كميته:1396/09/18
تاريخ مجوز:1396/10/09
صادر شده در:مركز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصي برنامــه
هــدف كلــي برنـــامه:ارتقا سطح علمي متخصصين مرتبط و تبادل اطلاعات علمي در اين زمينه
هدف اختصاصي برنـامه:ارتقا سطح علمي و تعامل و تبادل اطلاعات جديد علمي و تشخيص و درمان بين متخصصين مرتبط
سابقه اجــراي برنـامــه:ندارد
اعضــاء كميته علمــي:دكتر سيميندخت مشار متخصص قلب و عروق دكتر مهنوش برومند پور متخصص قلب و عروق دكتر مهشيد صحابي متخصص قلب و عروق آقاي دكتر سيد علي جماليان فوق تخصص قلب آقاي دكتر عليرضا اخوين متخصص قلب و عروق دكتر فرحناز پاشا فوق تخصص نفرولوژي دكتر خديجه تهراني متخصص مغز و اعصاب آقاي دكتر امير سعيد كريمي متخصص طب اورژانس دكتر سارا طاهري متخصص طب اورژانس
زبــان ارائــه برنامـــه:فارسي
ترجمـه همزمـان برنامه:ندارد
سخنرانــان خــارجي:ندارد
روش اجــــراء:با استفاده از اسلايد بصورت سخنراني
نوآوري در اجــراء:ندارد
روش ارزشيابـــي:فرم نظر سنجي در سامانه آموزش مداوم
بررســـي نيـــاز:
1-اطلاعات اپيدميولوژيك 4-نظر متخصصين 7-درخواست گروه هاي تخصصي 9-ورود اطلاعات جديد و مهارت هاي كليدي
بررســــي نياز (سايــر):اطلاعات اپيدميولوژيك - نظر متخصصين - درخواست گروه هاي تخصصي - ورود اطلاعات جديد و مهارت هاي كليدي
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــيامتيــازنوع
خديجهتهراني10سخنراني
مهرنوشبرومند پور10سخنراني
مهشيدصحابي10سخنراني
فرحنازپاشا10سخنراني
امير سعيدكريمي10سخنراني
سيدعليجماليان10سخنراني
سيميندختمشار10سخنراني
ساراطاهري10سخنراني
عليرضااخوين10سخنراني
روزهــا و ساعــت برگــزاري برنامه
تاريــخشــروعپــايــان
1396/10/2707:3016:30
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهكد رشتــهرتبــهامتياز كميتههزينه روزانههزينه مجموعفقط هيئت علمي
پرستاريپرستاريكارشناسيپرستاري*1110دوم3.25230000230000
كارشناسياتاق عمل1130دوم3.25230000230000
كارشناسيهوشبري1114دوم3.25230000230000
پزشك عموميپزشكان عموميدكتراي حرفه ايپزشكان عمومي*1510دوم3.25230000230000
دكتراي حرفه ايپزشك عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده*1618دوم3.25230000230000
سايرتخصص هاي بالينيپزشكي قانونيتخصصپزشكي قانوني*1732دوم3.25230000230000
زنان و زايمانتخصصزنان وزايمان*1734اول4.5340000340000
طب اورژانستخصصطب اورژانس*1726اول4.5340000340000
گروه هاي داخليبيماري هاي داخليتخصصبيماريهاي داخلي*1710اول4.5340000340000
بيماري هاي قلب و عروقتخصصبيماريهاي قلب و عروق*1713اول4.5340000340000
فوق تخصصبيماريهاي قلب و عروق*2012اول4.5340000340000
بيماري هاي مغز و اعصابتخصصبيماريهاي مغزو اعصاب*1714اول4.5340000340000
ماماييماماييدكترامامايي*19121دوم3.25230000230000
كارشناسيمامايي*1115دوم3.25230000230000
كارشناسي ارشدمامايي*1419دوم3.25230000230000
تاریخ:
1396/10/27
تعداد بازدید:
59
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal